Soğutma Nedir?

Soğutma Nedir? Soğutmanın Tanımı

Bu yazımızda Frigo Mekanik olarak müşterilerimizi ve ziyaretçilerimizi soğutma hakkında bilinçlendirmek amacıyla soğutma'nın ne olduğu hakkında bir kaç hususa kısaca dikkat çekmek ve kendimizce soğutma'yı tanımlamak istedik.

Soğutma Nedir?

Soğutma'nın genel tanımı kısaca "bir maddenin veya ortamın sıcaklığını, o madde veya ortamı çevreleyen ortamın sıcaklığının altına indirmek ve orada muhafaza edebilmek maksadı ile madde veya ortamın ısısının alınması işlemi" olarak yapılabilir. Soğutma'yı başka bir şekilde tanımlamak istersek soğutma madde veya ortamın ısısının düşürülmesi için ısıyı başka bir yere iletme suretiyle maddenin ısısının düşürülmesi işlemidir.