Soğutma ve Soğutucu Akışkanlar

Soğutma sistemlerinde kullanılan soğutucu akışkanlar

Soğutma sistemlerinde daha önceleri amonyak ve karbondioksit kullanılmaktaydı. Günümüzde ise soğutucu akışkan olarak genellikle freon kullanılmaktadır.
Soğutucu akışkanların sahip olması gereken özellikler nelerdir?
• Uygulanabilir basınçlar altında buharlaşabilmeli ve sıvılaşabilmeli.
• Buharlaşma sıcaklığı oldukça düşük olmalıdır.
• Kimyasal olarak ayrışma ve yanma olmamalı. Ayrıca zehirli olmamalı ve metal yüzeylerle temasta reaksiyona girmemelidir.
• Düşük güçlerde çalışabilmelidir.
• Maliyetleri düşük olmalı ve kolaylıkla temin edilebilmelidir.
• Çevreyi kirletmemeli.
• İçinden geçtiği boruyu yada sistemi paslandırmamalıdır.

Soğutma sistemleri için uygulanan üç yöntem bulunmaktadır.
Soğutma sistemlerinde en çok hangi soğutma akışkanları kullanılmaktadır?
• Freon 12
• Freon 22
• Freon 134a
• Freon 407c
• Freon 410A ( Ozon tabakasına zararsızdır. ) 407c nin muadili olup daha verimli olduğundan 407c nin yerini tamamen almıştır.
• Amonyak (Amonyak; patlayıcıdır,yanıcıdır ve zehirlidir.)
• Frigen 12
• Kaltron 12
• Genetron 12
• Kükürtdioksit

Sıvılar buharlaşma esnasında çevreden ısı çekerler, buharlaşan sıvının çevreden ısı çekmesi sonucu ısı çekilen ortamın sıcaklığında düşme meydana gelir. Isı kaybından dolayı oluşan sıcaklık düşmesine ya da sıcaklık azalmasına soğuma denir. Fiziksel soğutma yönteminin endüstride kullanılan en önemli şekli, soğurmada soğutma yöntemidir. Bu sistemde ısı enerjisinden yararlanılır. Herhangi bir mekanik parçası yoktur. Soğutma devresinde soğutucu olarak silikojel ve su kullanılır. Silikojel nem tutucu ya da emici siliko-sodyuma maddesel bir asitin etkimesiyle oluşur. Bu bileşik daha sonra yıkanıp kurutulabilir. Çok küçük tanecikler halinde soğutma devresine yerleştirilen silikogel amonyağı emer. Amonyak düşük sıcaklıklarda suda kolayca çözülür. Bu çözelti 65 ºC sıcaklıkta ısıtıldığı zaman buharlaşır ve sudan ayrışır. Suyun işlevi soğutma devresindeki amonyağı çözmektir. Sistem ; soğurma cihazı, kondansör (yoğuşturucu) ve (evaporatör) buharlaştırıcıdan oluşmaktadır.

Freon gazı özellikleri ve türleri nelerdir?


Freon 12, freon gazının F11 , F12 , F13 , F22 , F502 gibi türleri vardır.
• Bileşiğinde C , Cl ve F bulunur.
• Çoğunlukla klima cihazlarında bu gaz kullanılır.
• F12'nin atmosferik basınçta kaynama noktası –29,8 °C , donma noktası –157,78 °C 'dir.
• Yoğunluğu havanın yoğunluğundan büyüktür.
• Renksiz bir gazdır.